Idea konkursu

Ideą konkursu IPMA PMO Award jest popularyzacja działalności PMO i podkreślenie znaczenia biur zarządzania projektami. Konkurs jest unikatowym forum służącym wymianie inspiracji, przykładów oraz doświadczeń organizacji, które z pasją doskonalą swoje podejście projektowe.

Celem konkursu IPMA PMO Award jest promowanie szczególnych osiągnięć w przygotowywaniu organizacji do coraz sprawniejszej realizacji projektów i programów, docenienie wysiłków osób tworzących PMO oraz wymiana najlepszych praktyk.

Wspieramy rozwój PMO

Udział w konkursie IPMA PMO Award to wyjątkowa okazja, aby podzielić się sukcesami własnego biura zarządzania projektami i docenić pracę osób je tworzących, a jednocześnie poznać najlepsze praktyki innych organizacji i zainspirować się nimi.

Promowanie szczególnych osiągnięć

Celem nagrody IPMA PMO Award jest nagradzanie i promowanie szczególnych osiągnięć biur zarządzania projektami (PMO) w różnych branżach i sektorach. Nagroda może być przyznana za osiągnięcia w zakresie efektywności projektowej, redukcji kosztów, poprawie jakości projektów, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, wdrożenia nowych technologii, czy innych kryteriów istotnych dla danej branży lub sektora z poziomu wsparcia zarządzania projektami.

Integracja środowiska PMO

Nagroda IPMA PMO Award ma również na celu integrowanie środowiska PMO i promowanie wymiany doświadczeń między zespołami biur zarządzania projektami. Konkurs umożliwia przedstawienie najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami, co pozwala innym zespołom na korzystanie z tych doświadczeń w swojej pracy. Poprzez organizację konkursu, IPMA stara się stworzyć platformę dla ekspertów do wymiany doświadczeń i wiedzy, co przyczynia się do zwiększenia integracji i poziomu wiedzy w środowisku PMO.

Docenienie wysiłków osób tworzących PMO

Istotnym celem nagrody IPMA PMO Award jest docenienie wysiłków osób tworzących PMO, które włożyły wiele wysiłku w rozwój i utrzymanie biura zarządzania projektami. Poprzez przyznanie nagrody, IPMA docenia pracę wykonaną przez zespoły i podkreśla ich rolę w powodzeniu projektów.

Wymiana najlepszych praktyk

Konkurs umożliwia prezentację i promowanie najlepszych praktyk, które zostały zastosowane przez zespoły PMO. To pozwala innym zespołom na korzystanie z tych doświadczeń w swojej pracy i doskonalenie swoich procesów zarządzania projektami. Poprzez organizację konkursu, IPMA Polska tworzy platformę dla ekspertów ds. projektów, umożliwiającą dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Nagrodę otrzymali

Zobacz więcej

Kontakt

Sylwia Skonecka
Dyrektor ds. rozwoju
tel: +48 662 051 772
e-mail: sylwia.skonecka@ipma.pl
pmo@ipma.pl

Newsletter IPMA Polska

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i otrzymuj najnowsze informacje z IPMA Polska.

Back To Top